Letselschade

Wij kunnen u verwijzen naar deskundige professionals.

Letselschade is de lichamelijke of geestelijke schade die kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, mishandeling, misbruik, een medische fout of een ongeval tijdens het sporten of klussen.

Vergoeding

Wanneer een ander voor het ongeval aansprakelijk kan worden gesteld, kunt u in aanmerking komen voor een schadeletselvergoeding. De vergoeding wordt betaald door de persoon die de schade heeft toegebracht, of de verzekeraar van deze persoon. Enkele voorbeelden van wat kan worden vergoed, zijn de kosten van een medische behandeling, de compensatie voor het inkomen van het slachtoffer dat geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt, voertuig- en kledingschade en het verlies van zelfwerkzaamheid. Daarnaast is er de vergoeding voor immateriële schades ofwel het smartengeld.

Smartengeld

Smartengeld is de vergoeding voor de pijn die het slachtoffer heeft geleden en eventueel nog zal lijden. Deze vergoeding is een financiële tegemoetkoming voor het leed als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel, wanneer de goede naam is aangetast, als er sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een naaste of wanneer er sprake is van opzet om immateriële schade toe te brengen. Echter kan smartengeld nooit het veroorzaakte leed compenseren: het slachtoffer leeft dagelijks met het leed van de opgelopen beperkingen. Tevens is het leed lastig in geld uit te drukken en is daarmee de hoogte van de vergoeding lastig te bepalen.

Dikwijls is de hoogte van de vergoeding van de ernst van het opgelopen letsel, de inbreuk die hiervan het gevolg is, de termijn van herstel en de eventuele restgevolgen. Pas na een medische eindtoestand kan de hoogte van de letselschadevergoeding worden vastgesteld. In het geval van smartengeld spelen de volgende factoren een rol, namelijk de leeftijd van de slachtoffer en de littekens. Daarnaast speelt de ernst van het ongeval en de geleden en nog te lijden pijn een rol. Tevens hebben de duur van de medische behandelingen, opnames en arbeidsongeschiktheid invloed op de hoogte van het smartengeld en de belemmering in het beoefenen van sporten en hobby’s.

Overlijdensschade

Wanneer het slachtoffer als gevolg van het ongeval overlijdt, is er bij de nabestaanden sprake van overlijdensschade. De nabestaanden die recht hebben op een vergoeding, zijn de partner en de minderjarige kinderen, en meerjarige kinderen die op het moment van het overlijden nog studeerden. Bij deze groep nabestaanden is het niet van belang of zij door het slachtoffer voor het ongeval werden onderhouden. Andere verwanten dienen wel aan te tonen dat het slachtoffer hen onderhield.

Ook personen die met het slachtoffer in gezinsverband leefden en door het slachtoffer werden onderhouden, kunnen aanspraak maken op de schadevergoeding. Wel horen zij aan te tonen dat zij met het slachtoffer samenwoonden en nog zouden blijven samenwonen als het slachtoffer nog in leven was. Daarbij dienen zij te bewijzen dat het slachtoffer hen onderhield ten tijde van het overlijden en dat zij zich zelf niet in onderhoud kunnen voorzien.

Schade opgelopen?

Wanneer u letschade hebt opgelopen en de schade is te verwijten aan een ander, adviseren wij u het volgende. Breng een bezoek aan (de spoedeisende hulp van) het ziekenhuis of de huisarts. Zorg tevens dat de zaak nauwkeurig en uitgebreid wordt gedocumenteerd in uw dossier en dat dit dossier wordt bijgehouden. Houdt ook zelf bij welke kosten u maakt, bijvoorbeeld voor het vervoer en de apotheek. Neem bijvoorbeeld foto’s van uw verwondingen en afsprakenkaarten, bewaar facturen en noteer contactgegevens van getuigen. Stel daarbij de veroorzaker van de schade, of zijn verzekeraar, aansprakelijk. Zo blijft de andere partij aansprakelijk voor de letschade die u heeft opgelopen en voorkomt u verjaring.

Verjaring

De absolute verjaringstermijn bij letselschade is vastgesteld op 20 jaar. De relatieve verjaringstermijn is vijf jaar na het bekend worden met de schade en de partij die aansprakelijk is. Indien er sprake is van milieuschade en schade die is veroorzaakt door blootstelling aan schadelijke stoffen, verjaart de vordering na een termijn van dertig jaar.

Professionals

Slachtoffers kunnen bij de persoon die de schade heeft veroorzaakt of bij zijn verzekeraar terecht voor de vergoeding. Echter is het regelen van een letselschadezaak emotioneel betreft een belastend proces en doorgaans zeer ingewikkeld. Als slachtoffer krijgt u te maken met diverse partijen, zoals verzekeringsmaatschappijen, advocaten en deskundigen. Daarbij leidt de schuldvraag veelal tot langdurige discussies. Vandaar wordt geadviseerd om u bij te laten staan door een onafhankelijk deskundige partij met ervaring.

Hulp nodig? Need Help? Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Uw contactgegevens

Laat uw gegevens achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

5+1=?

Your Contact Information

If you need legal help or advice in case of accident, for any type of insurance, you can contact us. We help you on defending your legal rights and make sure you take preventive actions against any financial or moral damages.

1+4=?

Iletisim Bilgileriniz

Hollanda'da kaza durumunda ihtiyaciniz olan hukuki danismanlik icin bizi arayiniz. Hem haklariniz korunmasinda ve savunulmasinda, hem de maddi manevi hasarlarinizin karsilanmasinda size yardimci oluyoruz.

6+10=?